Dzialanie operacyjne

Firmy wykorzystujące się pracą bądź też sprzedażą produktów posiadają co kilka jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i materiałów. Oba skoncentrowane są na dobrym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formy należy dokładnie nazwać jego wielkość. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do ważnych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka oraz dystrybucja. W punkcie polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów i materiałów. Jednym spośród nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to plan do uprawiania magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa stanowi znacznie intuicyjna. Także można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace połączone z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z podstawowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak sądzić kartoteki towarowe? Jak dać nowy produkt? Jak wykonać wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest organizowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu sprzedawany jest towar z określonego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno europejskich i dalekich w obszarze jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM świadczą o przesunięciach między magazynowych. W niedrogi i konkretny rozwiązanie możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, pokazującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można też posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i przejrzysta dokumentacja przyczyniają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.