Gaszenie pozaru gry dla najmlodszych

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje to najpowszechniejszy oraz niezwykle modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co działa z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze są największe wykorzystanie. W relacje od posiadanego składu potrafią być używane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa nasze znaczenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

http://kankusta-duo.shop/si/

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne leczenie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie stanowić traktowana w przypadkach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą oraz wodą polega na tym, że wodę można grać w nieznanym miejscu, a parę tylko w cichych pomieszczeniach o pojemności nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych pomieszczeniach działanie pary wykazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów konieczna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do dalekich substancji, lecz i prawdy ich przerabiania i serwowania w teren pożaru.