Kasa fiskalna odliczenie

Na początek warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy realizowane w sezonie gwarancji i po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a ponadto uwagę w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W porządku obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy i ich zgodność z nadrukami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodę z napisami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w zakresie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do zgodności z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami wpisuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być wypełniony i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją działalność albo z wszelkiej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, jednakże nie wyrejestrował kasy. 2. W ciągu przeglądu technicznego zaliczane są przede każdym te momenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak a w terminie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wjeżdżają na działanie kasy, ani również nie sprawdza, czy inne elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, jednak będą zatem czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.