Klasy ochrony przeciwpylowej m

Pyły również pozostałe cząsteczki budujące się w powietrzu mogą stanowić specjalnie szkodliwe dla własnego zdrowia. Co prawda organizm pracownika jest oczywiście zaopatrzony w bariery utrudniające wnikanie zbyt wielu zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim wzięcie się ono do swego mieszkania.

Niestety, te zabezpieczenia choć skuteczne, czasem okazują się niewystarczające - głównie dla bardzo małych części pyłów, które z łatwością przenikają przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc a tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź kumulując się i w rezultacie powodując powstawanie groźnych, często wielkich i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to fajne wyjście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie sprowadza się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza umieszcza się być proste - choć zupełnie nie nazywa to, że całe dla gościa. Z kolei tam, gdzie pracują organizacji i piece wyzwalające duże ilości zanieczyszczeń, są i ludzie odpowiedzialni za ich pozycję, i łatwo zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na szczęście wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone raczej do filtrowania w styl mechaniczny zanieczyszczeń, jakie są tworzone przez piece hutnicze, lub nowego rodzaju maszyny przemysłowe. W kwestii zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach tak byłoby zamknąć przyczynę ich występowania. Jednak choć człowiek potrafi wymyślać cuda w wszystkiej dziedzinie, to niektóre procesy technologiczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, a nawet jeżeli da się je zastąpić, zatem nie tak zyskownie. W przypadku przemysłu wydajność maszyny to reguła, czyli nie zawsze daje się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na zdrowa, lecz mniej wydajną. Dużo prostszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest umieszczenie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z cząsteczek zachodzących w toku pracy czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są obecnie bardzo powszechnie i łatwo stosowanym rozwiązaniem, zwłaszcza w biurach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, oraz w hutnictwie, które i wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej osób nie są korzystne dla organizmu człowieka tam pracującego.