Oprawy przeciwwybuchowe es system

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane jest dla urządzeń i systemów ochronnych czy ich składników i części.

W kontraktu ze bogatymi rozbieżnościami w zakresie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo popularniejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do kariery w współczesnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do karierze w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w dziale ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na stanowiskach, na których potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być odpowiednio oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie mają na końcu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy i oznaczania tego standardu urządzeń. Dobrze na problem Atex znajdziesz tutaj.