Urzadzenia do pakowania prozniowego

Próżniowe pakowanie żywności jest najdoskonalszym stylem na zapewnienie jej przed zepsuciem. Z obecnej metody korzystają, zarówno, producenci, kiedy również gospodarstwa domowe. Można dać urządzenia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają produkty w worku foliowym, albo w pojemniku do tego określonym. Urządzenia te powodują zgrzewy na ścianie worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, potrafią stanowić kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym istotną wilgotność, konsystencję, styl i dodatek, i zarazem są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze względu na forma działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to urządzenie, w jakiego wnętrzu montuje się worek wraz z materiałem. Jej olbrzymią cechą jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu przyjmuje się powtarzalność procesu pakowania, oraz możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest ważne przy pakowaniu delikatnych produktów. Wartością jest jednocześnie możliwość zastosowania w procesie produkcji, znacznie tanich worków typu PA/PE, co znacząco obniża koszty. Pakowarki komorowe, mogą mieć dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na zbytu istnieje kluczowy wybór pakowarek komorowych, co daje na jej właściwy dobór, zależny od wielkości pakowanych produktów, ich charakterów, oraz wielkości. Poświęcone są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym wewnątrz produktem, znajduje się na zewnątrz, oraz do zabiegu, na listwę zgrzewającą, nasuwa się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania używa się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe pozwalają na pakowanie artykułów o innych kształtach, np. bardzo długa kiełbasa. Wadą jest i wielu niższy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa wydajność oraz wyższe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Poświęcone są szczególnie dla przeciętnej gastronomii i gospodarstw domowych.