Zwolnienie z kasy fiskalnej limit

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacji gospodarczej zdobywa coraz większą rzeszę przedsiębiorców, zawsze są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia spośród obecnego celu.

Utrata prawa do takiego rozwiązania, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek dawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak faktycznie nie pragnie być kasy fiskalnej? Między innymi dotyczą one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich patrzeć na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie zawierać kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w twarzy naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w kierunku noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez agencje oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą też mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do tego zwolnienia przysługuje ze względu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z działalności wymienionych stanowił w poprzednim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może mieć ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.